De Europese Commissie heeft een besluit gepubliceerd waarmee de onderstaande unieke biocide is toegelaten tot de EU Europese unie (Europese unie). Dit besluit is gepubliceerd in het Official Journal of the European Union.  

Er is toelating verleend voor: 

  • De unieke biocide ‘CaO PT03’ op basis van de werkzame stof calciumoxide/kalk/verbrande kalk/ongebluste kalk en gebruik in productsoort 3. De toelating geldt vanaf 4 juni 2024 tot en met 30 november 2033. 

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen.  

Raadpleeg dit overzicht voor meer uitleg over productsoorten.