De Europese Commissie heeft een besluit gepubliceerd waarmee de onderstaande biocide is toegelaten tot de EU Europese unie (Europese unie). Deze is gepubliceerd in het Official Journal of the European Union. Er is toelating verleend voor:

  • De biocidefamilie 'HYPO-CHLOR Product Family' op basis van de werkzame stof ‘uit natriumhypochloriet vrijgekomen actief chloor’ en gebruik in productsoort 2. De toelating geldt vanaf 20 april 2023 en is 10 jaar geldig.

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen.

 Raadpleeg hier het overzicht van productsoorten.