Vlag van de EU

De Europese Commissie heeft een besluit gepubliceerd waarmee de biocidefamilie 'DEC-AHOL® Product Family', op basis van de werkzame stof propaan-2-ol en gebruik in productsoort 2, is toegelaten tot de EU Europese unie (Europese unie). De toelating geldt vanaf 20 april 2021 en is 10 jaar geldig. Deze is gepubliceerd in het Official Journal of the European Union.

In het Official Journal of the European Union staat een overzicht van alle besluiten van unietoelatingen.