Sinds december 2019 publiceerde ECHA nieuwe versies van de Technical Agreements Biocides voor milieu, werkzaamheid en fysisch-chemische eigenschappen en analysemethoden. Hierin staan algemene afspraken die de Working Groups (WGs) maakten maar die nog niet zijn opgenomen in BPR-richtsnoeren. ECHA publiceert de TABs in het openbare deel van S-CIRCABC. Je kunt ze ook vinden via de emission scenario documents pagina van ECHA door te klikken op de link Technical Agreements for Biocides (environment WG) op deze pagina.