Sinds december 2019 publiceerde ECHA nieuwe versies van de Technical Agreements Biocides voor milieu, werkzaamheid en fysisch-chemische eigenschappen en analysemethoden. Hierin staan algemene afspraken die de Working Groups (WGs) maakten maar die nog niet zijn opgenomen in BPR-richtsnoeren. ECHA publiceert de TABs in het openbare deel van S-CIRCABC. Je kunt ze ook vinden via de emission scenario documents pagina van ECHA door te klikken op de link Technical Agreements for Biocides (environment WG Working Group (Working Group)) op deze pagina.