De OESO heeft een nieuwe testrichtlijn gepubliceerd om de afbraak van chemische stoffen in dierlijke mest te onderzoeken. De testresultaten worden gebruikt in de milieurisicobeoordeling van biociden voor de desinfectie van stallen. 

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling - OECD in het Engels) ontwikkelt en publiceert testrichtlijnen voor chemische stoffen. Bij de beoordeling van biociden gebruikt men studies die volgens deze richtlijnen zijn uitgevoerd. 

De nieuwe richtlijn (320) heet Determining Anaerobic Transformation of Chemicals in Liquid Manure. De richtlijn beschrijft een gestandaardiseerde methode om de afbraak van chemische stoffen in koeien- en varkensmest te meten. De test wordt onder zuurstofloze omstandigheden uitgevoerd. De testresultaten worden gebruikt in de milieurisicobeoordeling van biociden voor de desinfectie van stallen. De richtlijn is ook bruikbaar voor het bepalen van de afbraak van andere stoffen in dierlijke mest, bijvoorbeeld diergeneesmiddelen. 

Op OECD Test Guidelines for Chemicals vindt u een overzicht van alle testrichtlijnen, waaronder de nieuwe richtlijn nr. 320