Uiterwaarden

De Bestrijdingsmiddelenatlas is geactualiseerd. Aan de atlas zijn nu ook meetgegevens uit 2020 toegevoegd. Dit berichtte het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) onlangs op zijn website. Aanvragers wordt verzocht deze gegevens vanaf 1 januari 2022 gebruiken. 

In de Bestrijdingsmiddelenatlas staat welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater. Deze gegevens zijn gebaseerd op metingen van waterbeheerders. De atlas geeft informatie over normoverschrijdingen, langjarige trends in concentraties en de koppeling met landgebruik. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) verzoekt toelatingsaanvragers de meetgegevens uit 2020 te gebruiken in dossiers vanaf 1 januari 2022.