In 2020 publiceerde ECHA drie nieuwe en/of herziene documenten met Technical Agreements Biocides (TAB). In deze documenten staan algemene afspraken over de beoordeling van biociden  over de onderwerpen milieu, werkzaamheid, fysisch-chemische eigenschappen en/of analysemethoden.

In TABs staan algemene afspraken die de Working Groups (WGs) van ECHA’s Comité voor biociden (BPC) maakten, maar die nog niet zijn opgenomen in richtsnoeren van de Biocidenverordening. Het betreft:

  • een herziene TAB voor de expertises Chemie (APCP-TAB versie 2.0) gepubliceerd in februari 2020
  • een nieuwe expertise overkoepelende TAB (Cross cutting-TAB versie 1) gepubliceerd in juni 2020
  • een herziene TAB voor de expertise Werkzaamheid (EFF-TAB versie 2.2) gepubliceerd in juli 2020

ECHA publiceert de TABs in het openbare deel van S-CIRCABC. Je kunt ze ook vinden via de emission scenario documents (opent in een nieuw venster) pagina van ECHA door te klikken op de link ‘Technical Agreements for Biocides (environment WG Working Group (Working Group))’ op deze pagina.