Logo ILT

Een aantal overheidsorganisaties, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) gaat werken aan nieuwe samenwerkingsafspraken voor het toezicht en de handhaving op het gebied van de Wet gewasbescherming en biociden (Wgb). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) coördineert dit traject. 

Het doel van de nieuwe samenwerkingsafspraken is om de rolverdeling en uniformiteit in de handhaving op de Wgb te actualiseren. De nieuwe afspraken moeten beter aansluiten op de huidige praktijk. Ook moeten ze meer duidelijkheid geven over de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke inzet. Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht op de ILT-website

Taakverdeling toezicht en handhaving biociden 

De ILT houdt toezicht op de productie, de handel en het veilig gebruik van biociden in de industrie en door professionele gebruikers en legt sancties op bij overtredingen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is toezichthouder voor het biocidengebruik in zorginstellingen. De waterschappen zien toe op het gebruik van biociden nabij oppervlaktewater. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is toezichthouder op biocidengebruik, de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en windenergie op zee. De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) ziet toe op veiligheid van consumentenproducten in relatie tot biociden. 

Op biociden.nl zijn links te vinden naar de websites van de verschillende toezichthouders van biociden.