ECHA heeft het template herzien voor het maken van een overzicht van een biocidefamilie. Vanaf 11 januari 2022 moet dit template  door aanvragers worden gebruikt. 

Aanvragers van biociden mogen meerdere producten onder één toelating laten vallen. Dit heet een biocidefamilie. De producten binnen de familie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Om te bepalen of biociden binnen een familie vallen is er een template beschikbaar. Dit helpt aanvragers te zorgen voor een juiste samenstelling van de familie. Daarnaast helpt het beoordelaars, omdat aanvragers de benodigde informatie gestructureerd aanleveren. 

Vanaf 11 januari moeten aanvragers het herziene template gebruiken. Het template is een spreadsheet en is te vinden op deze webpagina van ECHA. Een directe link naar het document: 'Template overview of the biocidal product family'. 

Lees meer over biocidefamilies op biociden.nl en op de ECHA website