Op dit moment mag je bepaalde rodenticiden (middelen tegen ratten en muizen) alleen buiten tegen ratten gebruiken als je werkt volgens het IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)-systeem (Integrated Pest Management). Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) wil bij de volgende herregistratie van dit type middelen (rond 2023) naar een bredere toepassing van het IPM-systeem. Dit systeem gaat dan gelden bij de bestrijding van ratten én muizen voor zowel buiten als binnen. Als voorbereiding hierop zijn het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) en een overgangsregeling vastgesteld.

Meer informatie en een link naar de genoemde documenten vind je in het persbericht van de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB). Dit persbericht wijst ook op een aantal te volgen communicatie- en voorlichtingsactiviteiten zoals een aantal webinars in de maand juni. Tot de overgangsdatum blijft het huidige Handboek Beheersing van Rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen (HBR) bestaan.