De Biocidal Products Regulation Subgroup (BPRS) start een nieuw Europees handhavingsproject. Dit project (BEF-2) richt zich op de aanwezigheid van goedgekeurde en eventuele niet-goedgekeurde werkzame stoffen in biociden.

Werkzame stoffen in biociden in alle productsoorten worden gecontroleerd in het handhavingsproject. Het gaat zowel om biociden die zijn toegelaten onder de Biocidenverordening als om biociden die nog onder het zogenoemde overgangsrecht vallen. De inspecties kunnen zich ook richten op het etiket, online reclame en de herkomst van de werkzame stof van een toegestane leverancier. Met chemische analyses kunnen de werkzame stoffen worden gecontroleerd. Ook zijn gerichte controles op desinfectiemiddelen onderdeel van het project.

Het project BEF-2 wordt voorbereid in 2021. De inspecties vinden plaats in 2022 en de rapportage is gepland in 2023. De BPRS is de Europese handhavingswerkgroep gericht op biociden.

Lees hier het artikel op de site van ECHA.