Na de geharmoniseerde indeling van MIT als allergeen, is nu ook MBIT beoordeeld. Het Risk Assessment Committee (RAC) van het European Chemicals Agency (ECHA) adviseerde onlangs tot een strengere indeling voor de werkzame stof, die wordt gebruikt in conserveermiddelen voor onder andere verf.

In februari stemden de EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten voor een geharmoniseerde indeling van methylisothiazolinon (MIT) als allergeen met een specifieke concentratiegrens van 0.0015%. Omdat 2-methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one (MBIT) een stof is met dezelfde potentie om allergische huidreacties te veroorzaken, besloot het RAC hetzelfde advies te geven voor deze werkzame stof.

Producten die een concentratie MBIT van meer dan 0.0015% bevatten, moeten in de toekomst worden voorzien van een gevarenpictogram, een waarschuwingswoord, gevarenaanduiding en veiligheidsaanbevelingen. De Europese branchevereniging voor producenten en importeurs van verven, drukinkten en artistieke kleuren (CEPE) is teleurgesteld. Zij hoopte dat de drempel voor etikettering hoger zou komen te liggen.

Lees meer

Verslag vergadering RAC

Nieuwsbericht ChemicalWatch

Voorstel nieuwe verplichting etikettering stof MIT

Brancheorganisaties vrezen voor voorgestelde etikettering MIT