De minister van LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) informeerde op 8 mei de Tweede Kamer over uitgevoerde acties naar aanleiding van het aantreffen van coumatetralyl in kalfslever. Dit is de werkzame stof in een biocide voor de bestrijding van muizen (rodenticide) in stallen. De acties bestaan onder andere uit aanpassing van de gebruiksvoorschriften voor dit rodenticide. Ook breidt de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) de monitoring uit op residuen van rodenticiden in lever. 

Het aantreffen van coumatetralyl in kalfslever was voor de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) de aanleiding om in oktober 2023 uit voorzorg 46 veehouderijen te blokkeren. De oorzaak van het aantreffen van residuen in lever was een verkeerde toepassing van een rodenticide door een plaagdierbeheersbedrijf. In november 2023 zijn er nogmaals residuen van coumatetralyl in kalfslever boven de Maximum Residu Limiet (MRL) aangetroffen. Ditmaal veroorzaakt door werkzaamheden van een ander plaagdierbeheersbedrijf. Alle betrokken veehouderijen zijn inmiddels weer vrijgegeven. 

De NVWA nam monsters van de levers van het vee van de betrokken veehouderijen. Levers met een gehalte boven de MRL zijn geweerd uit de voedselketen. De ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) legde de bij de eerste casus betrokken plaagdierbeheerser een last onder dwangsom op. Zo wil zij herhaling van het probleem voorkomen. De plaagdierbeheerser moest ook zorgen voor het schoonmaken van de plaatsen waar het rodenticide onjuist is toegepast. Ook startte de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de NVWA een strafrechtelijk onderzoek. Voor de tweede casus heeft de ILT een bestuurlijke boete aangezegd bij het plaagdierbeheersbedrijf, na afstemming met het Functioneel Parket. 

Structurele maatregelen 

Om herhaling van dit soort incidenten te voorkomen, zijn de volgende acties in gang gezet: 

  • Zowel de NVWA als de sector breidt de monitoring op residuen van rodenticiden in lever uit.  
  • De sector wijst veehouders op het risico van het niet volgens de gebruiksvoorschriften toepassen van rodenticiden door plaagdierbeheersers en/ of gecertificeerde veehouders. 
  • Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft de gebruiksvoorschriften van het rodenticide met coumatetralyl aangepast te passen . Het middel mag per 24 april 2024 niet meer worden gebruikt in ruimten voor het verblijf van dieren. 
  • De NVWA en ILT zijn met elkaar in gesprek om het toezicht op biociden verder vorm te geven. 
  • De NVWA bracht dit incident onder de aandacht van andere toezichthouders in de EU Europese unie (Europese unie)

Het doel van deze acties is risico’s voor mens, dier en milieu te verkleinen. Het gaat in dit geval speciaal om risico’s voor de voedselveiligheid en voor dierenwelzijn.  

Meer lezen?