Zodra er aanwijzingen zijn dat een toegelaten biocide niet langer voldoet aan de toelatingscriteria moet dit onmiddellijk bij het Ctgb worden gemeld. Dat kan online via een formulier.

Nieuwe informatie over mogelijk schadelijke of onaanvaardbare effecten op mens, dier en milieu veroorzaakt door een toegelaten biocide moet de toelatinghouder onmiddellijk bij het Ctgb melden. Dit is een wettelijke verplichting op grond van artikel 47 van de verordening 528/2012. Het formulier voor deze onmiddellijke melding staat online.