Met biociden behandelde voorwerpen mogen in de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)) alleen werkzame stoffen bevatten die daarvoor zijn toegestaan. Dit geldt niet alleen voor in de EU geproduceerde artikelen, maar ook voor geïmporteerde goederen. ECHA heeft in februari 2021 een geactualiseerde lijst gepubliceerd met de werkzame stoffen die per productsoort zijn toegestaan in behandelde voorwerpen. Dit heet de Artikel 94-lijst.  

Het eerste deel van de artikel 94 lijst bevat werkzame stof/productsoort (PT: product type)-combinaties die nog worden onderzocht of die zijn goedgekeurd. Voorwerpen die een werkzame stof bevatten die is vermeld in deel I van de artikel 94 lijst zijn legaal op de EU-markt. Het tweede deel bevat afgewezen of ingetrokken werkzame stof/PT combinaties. Deze werkzame stof/PT combinaties mogen nog wel voorkomen in behandelde voorwerpen binnen de genoemde uitfaseringsperiode. Voor enkele werkzame stoffen staat er een vraag open om de rol van deelnemer voor de betreffende werkzame stof/PT combinatie over te nemen.