Er is een herziene lijst gepubliceerd van bedrijven die interesse hebben aangegeven voor het verlengen van de goedkeuring van werkzame stof-productsoort combinaties. De publicatie van de lijst is bedoeld om samenwerking te vergemakkelijken tussen bedrijven die een belang hebben bij de verlenging van dezelfde werkzame stof.

Op de ECHA pagina Verlenging van de goedkeuring van werkzame stoffen vindt u algemene uitleg over goedkeuring van werkzame stoffen. Onderaan de pagina, in de opsomming, ziet u de 'List of intentions to renew the approval of an active substance'.