ECHA heeft een herziene 'Artikel 95' lijst gepubliceerd. Een biocide kan alleen op de Europese markt gebracht worden als de leverancier van de werkzame stof of de leverancier van het product voor de betreffende productsoort op de lijst staat. De lijst wordt met regelmaat door ECHA herzien en gepubliceerd.