Vlag van de EU

In maart 2018 heeft de CA meeting (vergadering van bevoegde autoriteiten) twee richtsnoeren goedgekeurd voor de praktische uitvoering van het toelatingsproces aan de hand van de criteria voor de identificatie van hormoonverstoring. Eén van de documenten gaat over werkzame stoffen, de ander over middelen. Dit blijkt uit een artikel in ChemicalWatch.

Het beoordelen van hormoonverstorende eigenschappen van werkzame stoffen met de onlangs goedgekeurde criteria zal op 7 juni 2018 beginnen. Alleen stoffen waarvan het Europese beoordelingsrapport na 1 september 2013 is ingediend zullen beoordeeld worden aan de hand van de nieuwe criteria.

Werkzame stoffen waarvoor het Europese beoordelingsrapport vóór 1 september 2013 is ingediend vallen nog onder de oude biocidenrichtlijn (BPD). Daarom zijn de criteria voor hormoonverstoring niet van toepassing op deze stoffen.

Zowel werkzame als niet werkzame stoffen

Het richtsnoer voor middelen beschrijft dat zowel werkzame stoffen als niet werkzame stoffen, de zogenoemde co-formulantia, beoordeeld moeten worden op hormoonverstorende eigenschappen. Op deze passage in het richtsnoer was veel kritiek van zowel ECHA, juridische experts als de industrie.

ECHA en EFSA werken op dit moment aan de afronding van het richtsnoer waarin de wetenschappelijk inhoudelijke beoordeling van hormoonverstorende eigenschappen wordt verduidelijkt. Voor afronding en publicatie zal dit document nog voorgelegd worden aan de BPC (Biocidal Products Committee) werkgroepen van ECHA en de gewasbeschermingsmiddelen werkgroep van EFSA.

Daarbij wordt het richtsnoer ook nog voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten en de verantwoordelijke werkgroep van de Europese Commissie.

ECHA heeft aangegeven dat de afronding van het richtsnoer op schema ligt en het document definitief zal zijn voor 7 juni 2018.

De richtsnoeren zijn te vinden op het openbare deel van CIRCABC: