De staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat beantwoordde onlangs Kamervragen over vermeende verboden desinfectiemiddelen gebruikt in vliegtuigen.  

Kamerlid Van Kent (SP) stelde de vragen naar aanleiding van een artikel in het Parool over de middelen waarmee vliegtuigen gedesinfecteerd worden. Dit zouden verboden middelen zijn met mogelijke gezondheidsrisico's voor de toepassers, bemanning en passagiers. In haar beantwoording legt staatsecretaris Van Veldhoven uit dat voor deze middelen een vrijstelling was verleend. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft deze middelen, mits gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing, als veilig beoordeeld voor zowel toepassers, passagiers en het milieu. Voor deze middelen zijn toelatingsaanvragen gedaan voor gebruik tegen virussen in luchtvaartuigen.