Vlag van de EU

De EU Europese unie (Europese unie)-brede controle van online verkochte biociden start binnenkort in 29 Europese landen. Dit project valt binnen het kader van een breder Europees project dat kijkt naar de internetverkoop van chemicaliën. Dit EU-brede project is in 2019 voorbereid. De inspecties starten nu en lopen door tot het eind van 2020.

Het project omvat zowel onder de Biocidenverordening toegelaten biociden, als biociden die onder het overgangsrecht zijn toegelaten. Het project richt zich op de online productinformatie en online advertenties. De inspecteurs kunnen de bedrijven ook bezoeken voor inspecties, wanneer zij dit relevant vinden.

Het project beoogt hiernaast het bewustzijn van de taken over online verkoop van biociden bij bedrijven en marktplatformen te vergroten. Een ander doel is het versterken van de communicatie en samenwerking tussen handhavingsinstanties uit verschillende lidstaten.

Meer informatie is terug te vinden in het volledige bericht van ECHA hierover en het KNB nieuwsbericht van 12 december 2018 over de voorbereidingen.