Moleculaire structuur

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) krijgt veel reacties en vragen op eerdere berichtgeving over het intrekken van de lijst Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen, de RUB-lijst. Vanaf 2018 is voor de RUB-middelen een toelating nodig volgens Europese wetgeving. Op donderdag 23 november is er in Ede een informatiemiddag voor iedereen met vragen over de toekomstige toelating van RUB-middelen.

Op het concept-plan waarmee RUB-middelen onder de Europese regelgeving worden gebracht, kreeg het Ctgb veel reacties en vragen. Elf organisaties en bedrijven gaven een reactie op het plan. Daarnaast kreeg het Ctgb vragen van distributeurs en producenten van middelen die op de RUB-lijst voorkomen. De aparte status op basis van de Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) verdwijnt.

Tijdig toelating aanvragen

Het Ctgb wil bedrijven die RUB-middelen op de markt willen brengen of houden, goed informeren over de stappen om tijdig een toelating aan te vragen. De informatiemiddag is bedoeld voor diegenen die in de toekomst RUB-middelen op de markt (willen) brengen of houden en die geen ervaring hebben met het doen van een aanvraag bij het Ctgb.

Degenen die een aanvraag willen indienen, moeten het middel begin 2018 aanmelden bij het Ctgb. Voor niet aangemelde RUB-middelen geldt dat ze van de markt moeten.

Bekijk de pagina op de Ctgb website over de informatiemiddag.