Biociden mogen in Nederland en Europa alleen worden verkocht als de producent kan aantonen dat ze veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift. Dat wordt in Nederland beoordeeld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). In 2019 nam het College 69 besluiten over aanvragen voor biociden. Deze besluiten gaan over meerdere toepassingen van een middel. Van de aangevraagde toepassingen voor biociden liet het Ctgb 94% toe. Van de aangevraagde toepassingen werd 6% afgewezen of teruggetrokken door de aanvrager vanwege door het Ctgb geconstateerde risico’s. Bij 33% zijn voor het besluit nog voorschriften aangescherpt, zodat gebruikers erop kunnen vertrouwen dat middelen die ze kopen en gebruiken veilig zijn. Totaal aantal toegelaten biociden in Nederland: 1700.