Toezicht Biociden

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) voert de komende maanden controles uit bij professionele plaagdierbestrijders, bij hun opdrachtgevers op de bestrijdingslocaties, bij toelatinghouders, importeurs en distributeurs die rattengif (rodenticiden) aanbieden, verkopen of gebruiken.

De ILT controleert of de rodenticiden die in Nederland worden gebruikt of aangeboden, zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)).

Ook moet de plaagdierbestrijder in het bezit zijn van het vereiste vakbekwaamheidsdiploma en het bedrijfscertificaat voor gebruik buiten. Agrarische ondernemers moeten een aanvullend vakbekwaamheidsdiploma halen voor bestrijden van ratten op hun bedrijf. Een controle op de administratieve verplichtingen is ook onderdeel van de inspecties. 

Lees meer

Nieuwsbericht ILT