EFSA en ECHA hebben in maart weer een nieuwe versie van het Excel-bestand vrijgegeven (Bijlage E van de Leidraad voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen van de verordeningen (EU Europese unie (Europese unie)) nr. 528/2012 en (EG) nr. 1107/2009). Het nieuwe bestand bevat bugfixes voor enkele problemen die met de eerdere versie zijn gemeld.