Bij een algemene claim tegen ratten moeten vanaf december 2018 zowel studies voor de bruine rat als voor de zwarte rat worden geleverd bij aanvragen in de hele EU Europese unie (Europese unie).

Tot voor kort was er in Europa geen overeenstemming over de te leveren werkzaamheidsgegevens bij een algemene claim tegen ratten. Inmiddels is de Nederlandse werkwijze opgenomen in de vernieuwde geharmoniseerde PT14 Efficacy Guidance Part B/C (gepubliceerd in december 2016) die per december 2018 in werking is getreden. Studies voor zowel de bruine rat als voor de zwarte rat zijn nodig vanwege verschillen in biologie en gedrag.