Vlag van de EU

Reinigende handgels zijn cosmetica en desinfecterende handgels zijn biociden. De grens tussen beide typen handgels is niet altijd duidelijk. Op reinigende handgels staan regelmatig verwijzingen naar de COVID-19 pandemie. Een Europese cosmeticawerkgroep over grensvlakproducten heeft in een document vastgelegd welke informatie niet op het etiket mag staan van reinigende handgels.  

Reinigende handgels die onder de Cosmetica Verordening vallen mogen op de etiketten geen claims, verwijzingen of plaatjes bevatten die een verband leggen met de COVID-19 pandemie. Het document van de Europese cosmeticawerkgroep over grensvlakproducten geeft voorbeelden die zijn aangetroffen op etiketten. Denk aan woorden zoals ‘decontaminating’, ‘anti-coronavirus’ en ‘safe hands’. Ook vermelding van het percentage alcohol, een STOP-teken of CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)-pictogrammen zijn niet toegestaan op cosmetica. Het document kan bij individuele casussen gebruikt worden als hulpmiddel en heeft geen officiële status.

Aanvulling op richtsnoer en handleiding

Het document geeft niet aan onder welke regelgeving de producten met de genoemde claims, verwijzingen of plaatjes dan wel vallen. Het document is een aanvulling op het richtsnoer dat is geschreven door de Europese Commissie over de regelgeving die geldt voor reinigende en desinfecterende handgels. Het document is eveneens een aanvulling op de handleiding die de cosmeticawerkgroep over grensvlakproducten heeft opgesteld over alle grensvlakken met de Cosmetica Verordening.

Meer informatie

De drie genoemde documenten vindt u op de website van de Europese Commissie