Vlag van de EU

De Europese Commissie heeft recent een aantal besluiten gepubliceerd over het verlengen van de goedkeuring van enkele werkzame stoffen in de bijbehorende productsoorten. 

De Europese Commissie heeft op 7 en 8 september 2022 de volgende besluiten gepubliceerd waarmee de termijn voor het verstrijken van goedkeuring van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en) wordt verlengd: 

  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van DDA-carbonaat voor gebruik in biociden in productsoort 8 wordt verlengd tot en met 31 juli 2025. 
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van IPBC voor gebruik in biociden in productsoorten 8 wordt verlengd tot en met 31 juli 2025. 
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van acroleïne voor gebruik in biociden in productsoorten 12 wordt verlengd tot en met 28 februari 2025. 
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van etofenprox voor gebruik in biociden in productsoorten 8 wordt verlengd tot en met 31 oktober 2026. 
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van K-HDO voor gebruik in biociden in productsoorten 8 wordt verlengd tot en met 31 december 2026. 
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van spinosad voor gebruik in biociden in productsoorten 18 wordt verlengd tot en met 30 april 2025. 
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van medetomidine voor gebruik in biociden in productsoorten 21 wordt verlengd tot en met 30 juni 2025. 
  • de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van tebuconazool voor gebruik in biociden in productsoorten 8 wordt verlengd tot en met 30 juni 2026. 

De besluiten treden op 27 en 28 september 2022 in werking. 

Deze besluiten zijn genomen om te voorkomen dat de goedkeuring vervalt voordat een besluit over de verlenging is genomen. 

Meer informatie 

Op deze pagina vindt u een overzicht van de productsoorten

Het Europese traject van stofgoedkeuring: bekijk de infographic EU - goedkeuring Werkzame stoffen. 

Raadpleeg de database op de website van ECHA over goedkeuring of niet-goedkeuring van werkzame stoffen.