De Europese Commissie heeft recent een aantal besluiten gepubliceerd over het verlengen van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring en over het niet-goedkeuren van enkele werkzame stoffen in de bijbehorende productsoorten.

De Europese Commissie heeft op 23 november 2022 het volgende besluit gepubliceerd:

  • De vastgestelde termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van propiconazool als werkzame stof voor gebruik in biociden in productsoort 8 is verlengd tot en met 31 december 2023.

De Europese Commissie heeft op 24 november 2022 de volgende besluiten gepubliceerd over het niet goedkeuren van de volgende werkzame stoffen in de bijbehorende productsoort(en):

Meer informatie: