Voor biociden met werkzame stoffen uit het werkprogramma waarvan de beoordeling op Europees niveau voor de relevante productsoort nog niet is afgerond, geldt overgangsrecht. Aanvragen voor deze biociden kunnen vanaf september worden afgehandeld volgens een beperkte beoordeling als aan de voorwaarden voor de gewijzigde werkwijze wordt voldaan. Dat betekent minder kosten en de mogelijkheid om sneller tot een besluit te komen.

Voor biociden die onder het Nederlands overgangsrecht vallen, geldt de nationale regelgeving. De gewijzigde werkwijze houdt in dat er een nieuw aanvraagformulier C beschikbaar komt. Dit nieuwe formulier helpt aanvragers een aanvraag in te dienen die gebaseerd is op een vergelijking met al toegelaten middelen. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) verwacht dat de meerderheid van de aanvragen voor biociden de route van de beperkte beoordeling gaat volgen. Lees het hele artikel in het Ctgb E-zine van augustus 2020.