In december 2018 is de REACH wetgeving op het gebied van nanomaterialen aangepast. Per 1 januari 2020 worden deze wetswijzigingen van kracht. ECHA organiseert op 12 november 2019 een webinar over deze wijzigingen.

Met EU Verordening 2018/1881 zijn aanpassingen gedaan in de bijlagen van de REACH wetstekst, EU Verordening 1907/2006. Een belangrijk doel van deze wijzigingen is het verduidelijken van de registratievereisten van nanovormen. Gewijzigd zijn onder andere de informatievereisten bij registratie inclusief “identificatie van de stof”, de beoordeling van chemische veiligheid en verplichtingen voor downstreamgebruikers.

 ECHA organiseert op 12 november een webinar over de gevolgen van deze wetswijzigingen. Het webinar duurt van 11:00 tot 13:30 uur Helsinki-tijd, dat is van 10:00 tot 12:30 Nederlandse tijd.

 U kunt zich registeren via de website van ECHA.

Meer achtergrondinformatie vindt u op deze website van de Europese Commissie.