Gewasbescherming

Met ingang van 15 februari 2018 verdwijnt in ons land de zogenoemde 'RUB-lijst'. Op deze lijst staan gewasbeschermingsmiddelen en biociden die voor 2007 zonder beoordeling tot de markt zijn toegelaten. Om producenten en distributeurs over deze intrekking te informeren en in de gelegenheid te stellen tijdig een toelating aan te vragen, heeft het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) een plan van aanpak opgesteld.

Belanghebbenden kunnen er tot en met 10 september op reageren. De reacties neemt het Ctgb mee in het collegebesluit van 25 oktober. Begin 2018 krijgen de producenten en distributeurs van RUB-middelen de gelegenheid deze bij het Ctgb aan te melden voor beoordeling. Middelen die niet tijdig worden aangemeld, zijn na 30 juni 2019 illegaal op de markt.

Lees meer

Nieuwsbericht Ctgb**