Vlag van de EU

Polyhexamethyleen biguanide (PHMB) is niet toegelaten onder de Europese Biocidenverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)) voor productsoorten 1, 5 en 6. De niet-goedkeuring is gebaseerd op het advies van ECHA’s Biocidal Products Committee (BPC). Een Franse fabrikant vocht de uitspraak van het BPC aan bij het gerechtshof van de Europese Unie. Op 15 september besloot het gerechtshof echter het besluit in stand te houden. In procedure en beoordeling waren geen fouten gevonden.  

In het advies van het BPC staat dat PHMB niet toegelaten moet worden in desinfecteermiddelen voor menselijke hygiëne of drinkwater én niet in conserveermiddelen voor producten tijdens opslag. PHMB heeft namelijk persistente eigenschappen die tot onacceptabele milieurisico’s kunnen leiden.  

Een Franse chemische fabrikant besloot in 2018 om de uitspraak van de BPC aan te vechten. De fabrikant vond onder andere dat de BPC voor het besluit irrelevante factoren had meegenomen en juist onvoldoende waarde had gehecht aan de volgens de Franse fabrikant relevante factoren. Daarnaast waren er volgens de fabrikant fouten gemaakt in de procedure, waarbij de fabrikant niet in de gelegenheid was gesteld om commentaar te leveren op de beoordelingsprocedure.  

Het Gerechtshof besloot op 15 september 2021 dat er geen fouten waren gemaakt in de procedure of in de beoordeling. Hiermee houdt het Europese Gerechtshof het besluit in stand om PHMB niet toe te laten als werkzame stof voor productsoort 1, 5 en 6. 

Dezelfde Franse fabrikant en een Oostenrijkse fabrikant van desinfectiemiddelen gingen ook in beroep tegen de voorwaardelijke goedkeuring van PHMB in twee andere productsoorten. Het ging hierbij om desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt (productsoort 2) en desinfecteermiddelen voor voeding en diervoeders (productsoort 4). Ook dit verzoek werd door het Gerechtshof afgewezen.