Bij de toelating van biociden wordt beoordeeld of de hulpstoffen (co-formulanten) in het middel hormoonverstorende eigenschappen hebben. In maart zijn de Europese bevoegde autoriteiten voor biociden het eens geworden over een praktische aanpak voor deze beoordeling.

Bevoegde autoriteiten voor biociden moeten een stapsgewijze aanpak volgen om vast te stellen of een hulpstof hormoonverstorende eigenschappen heeft. In de aanpak is afgesproken dat in de eerste stap gebruik gemaakt wordt van de beoordelingen van hormoonverstorende eigenschappen die uitgevoerd zijn onder REACH. Als deze niet beschikbaar zijn dan kunnen autoriteiten gebruik maken van andere gegevens, zoals de indeling en etikettering van de hulpstof.

Het document met de afgesproken aanpak is beschikbaar op de website van ECHA.