Per 1 januari 2023 is de Evaluation Manual biociden van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) geactualiseerd. Het onderdeel over het Europees toetsingskader (European framework v3.6) is gewijzigd. 

De Evaluation Manual beschrijft het beoordelingskader dat het Ctgb gebruikt voor de beoordeling van toelatingsaanvragen van biociden. De handleiding bestaat uit 4 onderdelen: 

  1. Een algemene introductie
  2. Europees toetsingskader
  3. Nationaal toetsingskader over nationaal specifieke elementen
  4. Aanvragen onder het nationale overgangsrecht

Zie ook het bericht op de website van het Ctgb.