Vlag van de EU

De Europese Commissie heeft voor een aantal stoffen een (aangepaste) geharmoniseerde etikettering vastgesteld. Dit kan gevolgen hebben voor de toelating en etikettering van een aantal biociden.

Aangepaste CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)-verordening

Doorlopend wordt getoetst of de classificatie (indeling) van stoffen voldoet aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Aanpassingen op de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) worden regelmatig gepubliceerd in een zogenaamde ATP (Adaption to Technical and scientific Progress). Op 11 augustus 2020 is de Verordening (EU) 2020/1182 gepubliceerd. In deze 15de ATP zijn stoffen opgenomen waarvoor het Risk Assessment Committee (RAC) van het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) een opinie heeft gepubliceerd. In deze lijst met stoffen staan ook een aantal biociden waarvoor de geharmoniseerde classificatie is vastgesteld of gewijzigd.

Consequenties

Toelatingshouders van biociden moeten nagaan of de aanpassing consequenties heeft voor de toelating en of hiervoor het etiket moet worden aangepast. De producenten moeten hiervoor zelf in actie komen volgens het bericht van het Ctgb. De aanpassingen zijn 20 dagen na de publicatie op 31 augustus 2020 in werking getreden en de overgangstermijn voor aanpassing loopt tot 1 maart 2022.

Geharmoniseerde etiketteringen

Voor de volgende werkzame stoffen die in biociden worden toegepast zijn in de 15e ATP geharmoniseerde etiketteringen vastgesteld:

 • Gegranuleerd koper (CAS 7440-50-8)
 • Cu-HDO, bis(N-hydroxy-N-nitrosocyclohexylaminato-O,O’)koper (CAS 312600-89-8)
 • K-HDO, kalium(oxido-NNO- azoxy)cyclohexaan (CAS 66603-10-9)
 • MBIT, 2-methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one (2527-66-4)
 • 4,5-dichloor-2-octyl- 2H-isothiazool-3-on, DCOIT (CAS 64359-81-5)
 • Penflufen (CAS 494793-67-8)
 • L-(+)-melkzuur (CAS 79-33-4)
 • Margosa-extract (CAS 84696-25-3)
 • Natrium N-(hydroxymethyl)glycinaat (CAS 70161-44-3)

Voor de volgende werkzame stoffen die in biociden worden toegepast is de reeds bestaande geharmoniseerde etikettering aangepast in de 15e ATP:

 • 2-octyl-2H-isothiazool-3-on, OIT (CAS 26530-20-1)
 • Imiprothrin (CAS 72963-72-5)