Het Europees Parlement heeft protest aangetekend tegen de voorgenomen goedkeuring van de schimmelbestrijder carbendazim door de Europese Commissie.

Carbendazim is een fungicide en wordt vooral gebruikt om verf te beschermen tegen schimmels. De Europese Commissie staat op het punt carbendazim onder de Biocidenverordening goed te keuren voor gebruik in productsoort 7 (filmconserveringsmiddelen) en 10 (conserveringsmiddelen bouwmaterialen). Het Europees Parlement  is echter tegen de goedkeuring van carbendazim omdat het te grote risico's zou geven voor het milieu en de volksgezondheid. De onderbouwing van het standpunt van het Europees Parlement staat in deze resolutie.

Classificatie

Het Europees Parlement onderbouwt het bezwaar tegen goedkeuring onder andere met het feit dat carbendazim voldoet aan de criteria voor stoffen die giftig zijn voor de voortplanting en mutagene stoffen in de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)-verordening. Daarnaast is de fungicide persistent en toxisch volgens de criteria uit de REACH-verordening, is er zorg over de hormoonverstorende effecten van carbendazim en kan het voorgestelde gebruik mogelijk tot verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater leiden. De stof werd onlangs afgekeurd voor gebruik in productsoort 9 (conserveringsmiddelen vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen) en zou daarom volgens het Parlement ook niet moeten worden goedgekeurd voor productsoort 7 en 10. Goedkeuring van carbendazim past volgens het Parlement niet bij de ambities van de Europese Commissie voor volksgezondheid en milieu.

Verkorte goedkeuring

Volgens de Europese Commissie is de goedkeuring van carbendazim volgens de geldende wetgeving acceptabel. Daarbij wordt rekening gehouden met de risico’s van de stof door het slechts goed te keuren voor de komende drie jaar. Hierna zou de schimmelbestrijder opnieuw moeten worden geëvalueerd. Het Europees Parlement laat in zijn bezwaar weten dat ook een korte termijn van drie jaar al voor onacceptabele risico’s zorgt.  

Verouderde beoordeling

De aanvraag voor goedkeuring van de fungicide werd gedaan voordat de Biocidenverordening van kracht was en zou inmiddels verouderd zijn. Dit brengt een ander probleem naar boven, namelijk de lange duur van de beoordelingen en beoordelingen van verouderde dossiers, die nog onder de Biocidenrichtlijn zijn aangevraagd.