Slak

De bevoegde EU Europese unie (Europese unie)-autoriteiten (CA's) voor biociden hebben besloten dat de drank brandewijn wordt toegevoegd aan het biociden werkprogramma, maar dat de stof niet voldoet aan de criteria voor plaatsing op bijlage I als laag risico stof.  

Brandewijn wordt gebruikt als lokaas in slakkenvallen wordt opgenomen voor gebruik in productsoort 19 (afstotende middelen en lokstoffen) in de Biocidenverordening (BPR). Het besluit van de CA’s maakt een einde aan een langlopende discussie tussen de Zwitserse fabrikant SwissInno Solutions en ECHA. SwissInno ging in 2017 in beroep nadat ECHA hun notificatie om brandewijn op te nemen in het biociden werkprogramma had afgewezen. ECHA vond dat de notificatie niet voldeed aan de gegevensvereisten. ECHA’s College van Beroep steunde echter SwissInno in een uitspraak van 2019 waarin de beslissing van ECHA nietig werd verklaard. SwissInno diende hierna een nieuwe notificatie in. Het Zwitserse bedrijf heeft nu tot 5 mei 2023 om goedkeuring voor brandewijn aan te vragen.  

De CA’s hebben besloten dat brandewijn niet in aanmerking komt voor opname in bijlage I van de Biocidenverordening vanwege het ethanolgehalte van minimaal 36%. Griekenland zal een voorstel voor de geharmoniseerde classificatie en labelling (CLH) van ethanol indienen met de classificaties toxisch voor reproductie en vlambaarheid. Hierdoor voldoet de stof niet aan de criteria voor plaatsing op bijlage I en komt het niet in aanmerking voor een vereenvoudigde toelatingsprocedure.