In 2020 en 2021 zijn er vrijstellingen gepubliceerd voor biociden voor hand- en oppervlakte desinfectie. Voor deze middelen moest vóór 1 februari 2021 een toelatings- of uitbreidingsaanvraag bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) worden ingediend. Met de toelating van 25 middelen in januari 2022 zijn nu alle aanvragen afgehandeld. Na 28 februari 2022 zijn er geen desinfectiemiddelen meer op de markt op basis van een vrijstelling.  

Overzicht aanvragen 

Er zijn in totaal 53 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 16 niet in behandeling genomen door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) of ingetrokken door de aanvrager. In 2021 zijn al 12 aanvragen afgehandeld. Dit waren allemaal uitbreidingsaanvragen van al bestaande toelatingen. De overige 25 aanvragen hebben geleid tot de uitbreiding van nog eens 8 toelatingen. Er zijn 17 nieuwe middelen toegelaten voor handdesinfectie (PT01) of desinfectie van oppervlakken (PT02). Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van het Ctgb

Einde vrijstelling 

Daarmee komt een einde aan het gebruik van desinfectiemiddelen op basis van een vrijstelling door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor middelen die met een vrijstelling op de markt zijn en waarvoor geen toelating is verkregen vervalt de vrijstelling per 28 februari 2022.