In het recent gepubliceerde ECHA-werkprogramma 2023-2026 beschrijft ECHA de doelen en verwachte resultaten voor de komende jaren.
 

Op pagina 50 tot en met 53 van het programma staat een beschrijving van de doelen en verwachte resultaten voor biociden.

In 2023 worden 28 opinies verwacht over de (verlenging van de) goedkeuring van werkzame stoffen, in 2024 worden hiervoor 30 opinies verwacht. Voor unietoelatingen worden in 2023 31 opinies verwacht en in 2024 zijn dat er 30.

Ook zijn er doelen en verwachte resultaten beschreven om het werkprogramma voor de beoordeling van bestaande werkzame stoffen te versnellen. Deze versnelling moet mede bereikt worden door een versimpeling van het beoordelingsproces en een betere ondersteuning van de lidstaten.