Sinds eind mei is het mogelijk om in één keer informatie aan te leveren over de voorwaarden voor afwijkingen en de alternatieven voor werkzame stoffen. Dit verbetert volgens ECHA de technische beoordeling van de voorwaarden waaronder zeer gevaarlijke stoffen een mogelijke toelating krijgen in de EU Europese unie (Europese unie).

Sinds eind mei is het mogelijk om in één keer informatie aan te leveren over de voorwaarden voor afwijkingen en de alternatieven voor werkzame stoffen. Dit verbetert volgens ECHA de technische beoordeling van de voorwaarden waaronder zeer gevaarlijke stoffen een mogelijke toelating krijgen in de EU Europese unie (Europese unie)

Bovenstaande geldt voor biociden die zijn aangemerkt als kandidaat voor vervanging (in het Engels: candidate for substitution (CfS)). Voor belanghebbenden is het nu mogelijk om tegelijkertijd te reageren op de voorwaarden van een mogelijke afwijking en op alternatieven voor werkzame stoffen. Voorheen verzamelde ECHA deze informatie via twee afzonderlijke raadplegingen. 

Meer informatie