ECHA heeft een tabel gepubliceerd met specifieke “combinaties van stof-producttoepassing”. Deze combinaties komen in aanmerking voor het beoordelingsprogramma. Hiermee wordt het werkprogramma voor het onderzoek naar bestaande werkzame stoffen van biociden bedoeld. De combinaties die zijn opgenomen in de lijst zijn gebaseerd op een succesvolle belangenverklaring, terugtrekking van alle deelnemers of zijn in de lijst opgenomen vanwege een herdefinitie. De deadlines voor kennisgevingen die moeten worden ingediend bij ECHA zijn vermeld in de tabel die te vinden is via deze link. Als de kennisgeving in overeenstemming is met de vereisten zal de Commissie de stof-producttoepassing combinatie opnemen in het beoordelingsprogramma.