ECHA lanceert een campagne om namen van werkzame stoffen in het beoordelingsprogramma te verifiëren. Dit voorkomt dat werkzame stoffen laat in het beoordelingsproces nog een andere naam krijgen wat de voortgang van het beoordelingsprogramma sterk kan vertragen.  

Als een werkzame stof een nieuwe naam krijgt die beter bij de identiteit past (de herdefiniëring van een werkzame stof), blijft de oude naam van de werkzame stof nog enige tijd opgenomen in het werkprogramma.  Een ander bedrijf kan de verantwoordelijkheid over de oude naam dan overnemen en alsnog goedkeuring aanvragen voor de stof met de oude naam. ECHA publiceert hiervoor een open uitnodiging aan bedrijven wanneer een werkzame stof van naam verandert.   

Om dit te voorkomen heeft ECHA de bevoegde autoriteiten van de  EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten gevraagd om voor 31 maart 2022 de namen van alle werkzame stoffen, zoals opgenomen in bijlage II van het beoordelingsprogramma (EU 1062/2014), te controleren. Zij moeten bevestigen dat de namen van de werkzame stoffen waarvan ze de beoordeling doen, overeenkomen met de identiteit (op basis van de 5-batch analyse). Ook vraagt ECHA aan hen door te geven welke werkzame stoffen een andere naam moeten krijgen.  

Wanneer er twijfel bestaat over de benaming van een werkzame stof kunnen de bevoegde autoriteiten contact opnemen met ECHA. Ook zal ECHA hun eigen twijfels over de benaming van werkzame stoffen voor het eind van 2021 met de lidstaten delen.   

De voorgestelde campagne van ECHA vindt u op de CIRCABC-website van de Europese Commissie, bij documenten van de 93e CA-meeting (september 2021): ‘CA-Sept21-Doc.5.6-Campaign Substance Identification.’ U kunt naar deze webpagina navigeren volgens deze instructie.