Sinds januari 2021 vragen vergiftigingencentra en huisartsen naar de Unique Formula Identifier (UFI). In november lanceerde ECHA een campagne om de bekendheid over deze code bij ouders te vergroten.  

Sinds 1 januari 2021 moeten alle nieuwe producten met classificatie voor gezondheids- of fysieke gevaren binnen de EU Europese unie (Europese unie) worden voorzien van een UFI-code. Dit zijn bijvoorbeeld lijmen, reinigingsmiddelen en verfproducten. De code helpt vergiftigingencentra om het product en de ingrediënten te identificeren bij meldingen van vergiftigingen. Zo kunnen mensen in nood beter worden geholpen.  

ECHA richt zich vooral op ouders met kleine kinderen. De campagne geeft voorlichting over de UFI-code en legt uit hoe deze kan helpen bij een ongeval. Ook moedigt ECHA organisaties aan zich aan te sluiten bij de campagne en de voorlichting over de UFI-code verder te verspreiden. Zo sloten onder andere de Europese brancheorganisatie voor zeep en detergentia AISE en de Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ) al aan.  ECHA heeft voorlichtingsmateriaal ontwikkeld dat door partners van de campagne verspreid kan worden.