ECHA publiceerde op 29 april 2024 een handleiding voor de IUCLID-tool. Hierin staan tips en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Sinds 10 februari moet de IUCLID-tool gebruikt worden voor het opstellen van samenvattingen van productkenmerken (SPC Summary of Product Characteristics (Summary of Product Characteristics)).  

De samenvatting van de productkenmerken (SPC) is een vast onderdeel van een toelatingsbesluit voor aanvragen onder de Biocidenverordening (EU Europese unie (Europese unie)) 528/2012. De overgang van de SPC-editor naar IUCLID moet onder andere het uitwisselen van SPC's met autoriteiten eenvoudiger maken dankzij de integratie van de IUCLID-Cloud met het Biocidenregister R4BP

Handleiding  

De handleiding bevat tips en oplossingen die zijn verzameld na de lancering van IUCLID in februari 2024. ECHA vult de handleiding regelmatig aan met nieuwe vragen en antwoorden. 

Meer informatie