Moleculaire structuur

Op de website van ECHA zijn nieuwe rekeninstrumenten en een handleiding voor de producttoelating van aangroeiwerende verven geplaatst. De handleiding omschrijft hoe de milieubeoordeling moet worden uitgevoerd. De rekeninstrumenten zijn nodig voor de blootstellingsschatting bij producten die bedoeld zijn voor pleziervaartuigen.

De documenten staan bij de emissiescenario-documenten (ESDs) die gebruikt worden in de milieurisicobeoordeling van biociden. De ESDs worden zowel bij de Europese stofgoedkeuring gebruikt als bij de toelating van middelen op lidstaat-niveau.

Bij PT21 staat onder het kopje Additional PT related documents de PT21 product authorisation manual**. Onder het kopje Calculation sheet staan Excel rekensheets voor zoetwater-jachthavens en zoutwater-jachthavens en een document dat de ontwikkeling van de rekensheets beschrijft.

Voor elke werkzame stof die is goedgekeurd onder de Biocidenverordening, is een rekensheet beschikbaar. Er is ook een rekensheet beschikbaar waarmee de gecombineerde blootstelling van meer dan één werkzame stof en/of tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen kan worden berekend.