Vlag van de EU

De Technical Agreements on Biocides zijn afspraken die gebruikt worden bij het opstellen van dossiers en de risicobeoordeling van werkzame stoffen in biociden.

ECHA heeft op het openbare gedeelte van S-CIRCABC de herziene versie van de Technical Agreements on Biocides (TAB) voor de milieurisicobeoordeling geplaatst. De TAB is een 'afsprakenlijst' waarin afspraken, gemaakt op WG Working Group (Working Group) meetings worden bijgehouden. Dit zijn bijvoorbeeld wijzigingen of aanvullingen op de bestaande beoordelingssytematiek zoals die is vastgelegd in richtsnoeren of emissiescenariodocumenten. De TAB wordt regelmatig geactualiseerd waarbij ook afspraken van de lijst afgaan zodra deze bij een revisie van bijvoorbeeld een richtsnoer of emissiescenariodocument zijn verwerkt.

De TAB documenten voor de andere werkvelden (analytische methoden & fysisch-chemische eigenschappen, werkzaamheid, gezondheid voor de mens) worden binnenkort ook gepubliceerd.