ECHA heeft aanbevelingen gepubliceerd voor het opstellen van een samenvatting van de productkenmerken ( SPC Summary of Product Characteristics (Summary of Product Characteristics)) voor biociden en biocidefamilies.

De aanbevelingen zijn bedoeld voor aanvragers en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. ECHA wil zo helpen bij het opstellen van een duidelijke en begrijpelijke SPC Summary of Product Characteristics (Summary of Product Characteristics) die voldoet aan de vereisten van de biocideverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). Het document bundelt de afspraken van de Coordination Group (CG), de vergaderingen van de bevoegde autoriteiten voor biociden (CA) en de vergaderingen van het Comité voor biociden (BPC) en is van toepassing op afzonderlijke producten en biocidefamilies.  

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft per 1 april 2022 de aanbevelingen meegenomen in de laatste update van de  Evaluation Manual. Daar is het Nederlandse overgangsrechtdeel gewijzigd naar versie 3.2.  

De Evaluation Manual beschrijft het beoordelingskader dat het Ctgb gebruikt voor de beoordeling van biocide productaanvragen voor toelating. De Evaluation Manual bevat onder meer informatie over datavereisten, methodieken voor risicobeoordelingen en goedkeuringscriteria. 

De handleidingen worden periodiek geüpdatet in lijn met nieuwe wetgeving en richtlijnen en zijn alleen in het Engels beschikbaar.