ECHA heeft verschillende templates aangepast voor aanvragen onder de biocidenverordening (BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). Nieuwe aanvragen moeten van deze templates gebruik maken. 

De volgende templates zijn herzien:  

  • PAR-templates (beoordelingsrapporten voor losse producten en biocideproductfamilies), met ingang van 4 december 2021.  

  • CAR-template (Competent Authority Report, beoordelingsrapport voor werkzame stoffen), met ingang van 21 juni 2021.  

  • CLH-template (voorstel voor geharmoniseerde classificatie en labeling van werkzame stoffen), met ingang van 21 juni 2021.  

  • Biocideproductfamilie overzichts-excelsheet, met ingang van 11 April 2021, zie de lijst met ondersteunende documenten van ECHA.  

  • Standard SPC-sentences, frequent gebruikte zinnen in de vrije tekst van de SPC Summary of Product Characteristics (Summary of Product Characteristics) (Summary of Product Characteristics, productkenmerken) en de vertaling hiervan in alle EU Europese unie (Europese unie)-talen.