Vertrouwelijkheidsclaims hebben betrekking op onderdelen van aanvraagdossiers voor productbeoordelingen of goedkeuringen van werkzame stoffen onder de Europese Biocidenverordening (BPR). Om zowel competent authorities (CAs) als bedrijven te helpen bij het beoordelen van deze vertrouwelijkheidsclaims, heeft ECHA de richtlijnen hiervoor herzien. 

Aanleiding voor de herziening van de richtlijnen zijn de ervaringen die in de afgelopen jaren hiermee zijn opgedaan. De richtlijnen zijn vooral gericht op vertrouwelijkheidsaanvragen met betrekking tot de verspreiding van competent authority reports (CARs), active substance renewals (RARs) en product assessment reports (PARs). Deze richtlijnen zullen beoordeeld worden in de eerste helft van 2024.