ECHA heeft instructies opgesteld voor het opstellen van een samenvatting van productkenmerken (SPC) met IUCLID. Aanvragers moeten vanaf eind 2023 hiervoor IUCLID gebruiken in plaats van SPC editor.  

De SPC is een vast onderdeel van een toelatingsbesluit voor aanvragen onder de Biocidenverordening (EU Europese unie (Europese unie)) 528/2012. Vanaf eind 2023 moet de SPC gemaakt worden met IUCLID in plaats van SPC editor. ECHA heeft nu instructies beschikbaar gemaakt om bij deze overgang te helpen. 

Meer informatie over de tool is beschikbaar via de website van IUCLID. IUCLID is ontwikkeld door ECHA in samenwerking met de OECD. IUCLID moet zorgen voor een betere harmonisatie van chemische data, waardoor data in de toekomst beter vergeleken kan worden.